စက်ရုံခရီးစဉ်

စက်ရုံနှင့် စက်ကိရိယာများ ရေးဆွဲခြင်း။

1
1 (1)
1 (2)
1 (4)
1 (3)

ပြပွဲ

2022_03_08_10_19_IMG_9489
2022_03_08_10_18_IMG_9488
2022_03_08_10_18_IMG_9487

လက်မှတ်

Patent certificate (1)

မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

Patent certificate (2)

မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

Patent certificate (3)

မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

Abide by the contract

စာချုပ်ကိုလိုက်နာပါ။

FDA authentication

FDA ထောက်ခံချက်

Quality certification

အရည်အသွေးလက်မှတ်